+357 95 14 74 32

SLUŽBY

Právna expertíza

Vynikáme v nižšie uvedených sektoroch právnej expertízy.

OBLASŤ

RODINNÉ PRÁVO

 • Vyživovacia povinnosť.
 • Návrhy na rozvod.
 • Náhradná starostlivosť.
 • Určenie otcovstva.

OBLASŤ

OBCHODNÉ PRÁVO

 • Založenie spoločnosti na území Slovenska a Cyperskej republiky.
 • Príprava potrebných dokumentov.
 • Oznamovanie živností , druhov podnikania a licencií.
 • Návrh na zápis do obchodného registra.

OBLASŤ

CIVILNÉ PRÁVO

 • Ochrana osobnosti.
 • Určenie majetku.
 • Darovanie.
 • Náhrada škody.
 • Kúpne/nájomné zmluvy.

OBLASŤ

MEDIÁCIA

 • Interaktívny proces, v ktorom nestranná tretia strana používa špecializované komunikačné a vyjednávacie techniky na nestrannú podporu sporných strán pri riešení sporov. Všetci účastníci mediácie sa vyzývajú, aby sa aktívne zapojili do procesu. Mediácia je proces „zameraný na strany“, keďže sa primárne zameriava na potreby, práva a záujmy strán.

OBLASŤ

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

 • Autorský zákon.
 • Ochrana autora, autorského práva.
 • Právna ochrana autorského diela.
 • Vytváranie licenčných zmlúv.
 • Registrácia autorských diel v rámci EÚ.
 • Právna podpora pri tvorbe zmlúv pre dodávateľov a odberateľov.

OBLASŤ

ENERGETICKÉ PRÁVO

 • Právna podpora pri komunikácii s úradmi.
 • Registrácia na odber energií z obnoviteľných zdrojov.
 • Právna podpora v rámci trvalo udržateľného skladovania energie.

OBLASŤ

ZÁKON O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

 • Presadzovanie práva na zdravé životné prostredie.
 • Ochrana života a zdravia ľudí a zvierat.