+357 95 14 74 32

Skúsenosti a excelentnosť v právnom zastupovaní

S neúnavným odhodlaním sa nikdy nevzdávame dosahovať najlepšie možné výsledky pre klientov.

O NÁS

ŠTÚDIE

JUDr. Patrícia Scholczová, MBL

Štúdium na Paneurópskej vysokej škole ukončené s vyznamenaním a titulom „iuris utriusque doctor“ (doktor práv).

Štúdium na Technickej univerzite – Berlín, Nemecko a to so zameraním na energetické a environmentálne právo a udržateľnosť.

SKÚSENOSTI

VÝSLEDKY

Členstvá

Člen Výboru pre ľudské práva OHCHR.

Účasti

Účastník súťaže 100 právnikov v Európskej únii do 30 rokov pod záštitou ERA (Academy of European Law).

CySEC

Držiteľ certifikátu Cysec Advanced a Cysec AML na základe cyperského zákona o finančných službách regulovaného Cyperskou komisiou pre cenné papiere a burzy.

Certifikácie

Držiteľ certifikátu o absolvovaní kurzu s názvom „Rovnosť v právnom priemysle“ z Technickej univerzity v Berlíne.

NOVINKY A ČLÁNKY