+357 95 14 74 32

Novinky a články

Prečítajte si naše články

Zostaňte informovaní o najnovších správach z právneho sektora.

Systém obchodovania s emisiami EÚ (ETS) a jeho revitalizácia: Stručný prehľad

Napriek tomu, že je Európska únia (EÚ) tretím najväčším producentom oxidu uhličitého (CO2) na svete, vydala sa na pozoruhodnú cestu k ambicióznym klimatickým cieľom. S cieľom výrazného zníženia emisií do...

Pochopenie whistleblowingu: kľúčové body, ktoré treba zvážiť

Whistleblowing je kľúčovým mechanizmom na odhaľovanie neprávosti v rámci organizácií, no pohyb na tomto území môže byť skľučujúci bez toho, aby ste pochopili svoje práva. Tu je základný sprievodca, ktorý...

Orientácia v geopolitických a kybernetických rizikách v prepojenom svete

V dnešnom vysoko prepojenom a vzájomne závislom globálnom prostredí, konvergencia politiky, technológie a medzinárodných vzťahov viedla k vzniku komplexnej siete kybernetických rizík. Tieto riziká majú významné dôsledky pre organizácie, čo...