+357 95 14 74 32

Ochrana Vašich Práv,
Riešenia pre Vaše Právne Problémy

SLUŽBY NA MIERU
PRE VAŠE POTREBY

Komplexné právne riešenia pre širokú škálu oblastí právnej praxe

Vitajte na webovej stránke, komplexnej online platforme, ktorá ponúka širokú škálu právnych služieb. S dlhoročnými skúsenosťami v právnom odvetví sa považujem za oddaného profesionála, ktorý poskytuje prvotriednu právnu pomoc jednotlivcom aj firmám. Od vypracovania zmlúv až po ochranu duševného vlastníctva sú moje služby navrhnuté tak, aby vyhovovali rôznorodým potrebám našich klientov. Vďaka pohodliu a dostupnosti online služieb sa snažím zabezpečiť bezproblémový právny proces. Či už teda potrebujete poradenstvo v osobnej právnej záležitosti alebo požadujete špecializované odborné znalosti pre svoje podnikanie, môžete očakávať, že spolu dosiahneme výnimočné výsledky.

PONUKA SLUŽIEB

RODINNÉ PRÁVO

 • Vyživovacia povinnosť.
 • Návrhy na rozvod.
 • Náhradná starostlivosť.
 • Určenie otcovstva.

OBCHODNÉ PRÁVO

 • Založenie spoločnosti na území Slovenska a Cyperskej republiky.
 • Príprava potrebných dokumentov.
 • Oznamovanie živností , druhov podnikania a licencií.
 • Návrh na zápis do obchodného registra.

CIVILNÉ PRÁVO

 • Ochrana osobnosti.
 • Určenie majetku.
 • Darovanie.
 • Náhrada škody.
 • Kúpne/nájomné zmluvy.

MEDIÁCIA

 • Interaktívny proces, v ktorom nestranná tretia strana používa špecializované komunikačné a vyjednávacie techniky na nestrannú podporu sporných strán pri riešení sporov. Všetci účastníci mediácie sa vyzývajú, aby sa aktívne zapojili do procesu. Mediácia je proces „zameraný na strany“, keďže sa primárne zameriava na potreby, práva a záujmy strán.

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

 • Autorský zákon.
 • Ochrana autora, autorského práva.
 • Právna ochrana autorského diela.
 • Vytváranie licenčných zmlúv.
 • Registrácia autorských diel v rámci EÚ.
 • Právna podpora pri tvorbe zmlúv pre dodávateľov a odberateľov.

ENERGETICKÉ PRÁVO

 • Právna podpora pri komunikácii s úradmi.
 • Registrácia na odber energií z obnoviteľných zdrojov.
 • Právna podpora v rámci trvalo udržateľného skladovania energie.

ZÁKON O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

 • Presadzovanie práva na zdravé životné prostredie.
 • Ochrana života a zdravia ľudí a zvierat.

O NÁS

Náš záväzok k dokonalosti

JUDr. Patrícia Scholczová, MBL

Som oddaná právnička so silným zameraním, s výnimočnou pamäťou a rozsiahlymi skúsenosťami v medzinárodnom práve. Som nadšená z možnosti podporovania spravodlivosti a zaviazala som sa tak obhajovať potreby svojich klientov. S osemročnými skúsenosťami som získala odborné znalosti v rôznych oblastiach vrátane rodinného práva, práva obchodných spoločností, práva duševného vlastníctva, občianskeho práva, mediácie, finančného práva a energetického a environmentálneho práva. Mojím cieľom je poskytovať komplexné právne riešenia jednotlivcom aj firmám. S neúnavným odhodlaním sa nikdy nevzdávam pri dosahovaní najlepších možných výsledkov pre svojich klientov. 

PROJEKTY

Ochrana autorských práv

Právna podpora klienta v rámci ochrany autorských práv pri rokovaniach s jednou z najlepších slovenských bánk „Tatra Banka“.

Delegácia a usmernenie Vašich projektov

Navrhnutie a delegovanie celého procesu a vývoja stolovej hry pre známeho slovenského influencera pod názvom „Sexuálna výchova“.

Právna štruktúra a ochrana pre podniky

Vytvorenie právnej štruktúry a obchodných podmienok známeho podniku v Bratislave s názvom „Vipisi“.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Údaje o spoločnosti nájdete v sekcii Kontakt na tejto webovej stránke.

Spoločnosť ponúka služby v online priestore iba. Možnosť osobného stretnutia je možné dohodnúť v rámci Cyperskej republiky.
Spoločnosť je plne k dispozícií počas pracovných dní od 10.00 do 18.00 ( CY čas). V nevyhnutných prípadoch je možné si dohodnúť konzultáciu aj mimo týchto hodín po dohode a za navýšenú tarifu za hodinu.
Informácie o spôsobe a výške platby voči spoločnosti za poskytnuté služby budú konzultované klientom individuálne vzhľadom ku náročnosti prípadu, stráveného času a počtu vypracovaných dokumentov. Základna tarifa za vypracovanie 1 dokumentu sa pohybuje od 50 EUR vyššie. Počiatočná konzultácia ( prvá hodina) je bezplatná.
Spoločnosť poskytuje služby v rámci občianskeho, obchodného, rodinného či energetického práva. Bližšie informácie o konkrétnych službách nájdete v sekcii Služby.
Vieme, že máte nabitý program a napriek tomu chcete byť informovaní o konaní vášho prípadu. Budeme vás priebežne informovať o všetkých dôležitých aktualizáciách vo vašom prípade, aby ste mali prehľad o aktuálnom stave, ale neboli preťažení. Sme tu, aby sme vás podporili a odstránili stres tým, že budeme sledovať všetky podrobné postupy vo vašom prípade.
Dĺžka trvania súdneho konania sa značne líši od prípadu k prípadu v dôsledku veľmi jedinečných skutočností každého prípadu. Mnohé faktory nie sú v našich rukách a často sú v rámci súdneho rozvrhu. Viacnásobný vývoj počas konania môže prispieť k urýchleniu alebo oddialeniu záveru prípadu. Zabezpečujeme, aby boli z našej strany dodržané všetky termíny, aby bol proces vo vašom mene čo najrýchlejší.
Vyriešenie rozvodových prípadov, ktoré sa dostanú pred súd, trvá v priemere 17,6 mesiaca, ale manželia, ktorí si vyriešia svoje problémy, môžu mať nesporný rozvod asi za 1 až 3 mesiace. Ak necháte sudcu vyriešiť rozvodové problémy, nerobí to z nešťastných manželov šťastnejších bývalých manželov. S rastúcim počtom problémov vyriešených pri pokuse klesá celková spokojnosť s procesom. Mnoho faktorov je dôležitých a môže ovplyvniť váš prípad, ako napríklad: predmanželská zmluva, deti mladšie ako 18 rokov alebo spoločné nehnuteľnosti.

NOVINKY A ČLÁNKY